НЕ Е ИЗБРАН НАЈДОБАР ПОНУДУВАЧ

22-09-2004

Одборот на доверители на ликвидираната НИП”Нова Македонија” вчера реши Печатницата и административниот простор од 13.000 квадрати да не биде продаден …

СВЕТСКИТЕ ПАРИ СЕ СЕЛАТ ВО УСЛУГИТЕ

22-09-2004

Македонија треба да се насочи кон привлекување на странски директни инвестиции во терцијалниот, односно услужниот сектор. Тоа пред с&”238; се …

“ИСПАД” ЈА ПИКИРА ЖЕЛЕЗНИЦАТА?

20-09-2004

Индиската компанија “Испад”, дел од вториот по големина светски конзорциум во црната металургија ЛНМ, ја “пикира” Железницата. Според неофицијални извори, …

МОЖНА Е ДЕВАЛВАЦИЈА НА ДОЛАРОТ

19-09-2004

Според експертите, последиците од евентуалната девалвација на доларот најмногу ќе се почуствуваат во земјите во развој. “Ќе профитираат оние земји …

ПОМАЛАТА ИНФЛАЦИЈА ГО ИСТЕНЧИ БУЏЕТОТ

14-09-2004

Поради пониската стапка на инфлација од проектираната, како и поради намалените царински произлезени од понискиот курс на доларот од пресметковниот, …