ИГРИ ОКОЛУ СМЕНАТА НА ДАВИТКОВСКИ

25-09-2004

Претседателот на бордот на “Македонски телекомуникации” Борче Давитковски, вчерапопладне, до премиерот Хари Костов ја доставил својата оставка, во која е …

МАКСТИЛ

25-09-2004

Македонскиот металуршки гигант, “Макстил” (кој ги поседува Челич рницата и Топла валавница, односно јадрото на Скопска железарница) буквално “царува” на …

СТЕЧАЈНИОТ СОВЕТ ПОДГОТВУВА ПРЕСЕДАН?!

23-09-2004

Доколку стечајниот судски совет го прифати барањето Собранието на доверителите на ликвидираниот НИП „Нова Македонија“ да донесе одлука дали ќе …

НЕ Е ИЗБРАН НАЈДОБАР ПОНУДУВАЧ

22-09-2004

Одборот на доверители на ликвидираната НИП”Нова Македонија” вчера реши Печатницата и административниот простор од 13.000 квадрати да не биде продаден …

СВЕТСКИТЕ ПАРИ СЕ СЕЛАТ ВО УСЛУГИТЕ

22-09-2004

Македонија треба да се насочи кон привлекување на странски директни инвестиции во терцијалниот, односно услужниот сектор. Тоа пред с&”238; се …