Регистрација на фирма за само пет дена

24-03-2005

Едношалтерскиот систем во земјата ќе профункционира на 1 септмври годинава, кога со реално работење ќе стартува и трговскиот регистар. Законот …

Мехази – застапник или министер?

24-03-2005

На договорот на туристичката агенција “Еуротурист клуб” за генерално застапништво на Авиокомпанијата “Цириус” во Македонија стои потписот на сегашниот министер …