Македонија влезе во дефлација

04-01-2005

По неколку години инфлација, Македонија годината што измина ја заврши со дефлација. Според индексот на трошоци за живот според кој …