Нов закон за банки по европски терк

29-03-2006

Ми­ни­стерс­тво­то за финансии и монетарните власти кројат нов закон за бан­ки според европските директиви по препорака на Меѓународниот монетарен фонд …

Шивачките биле необразовани

29-03-2006

Ма­ке­до­ни­ја нема стратегија за развој на текстилната индустрија иако таа е нај­го­ле­ма индустриска гранка во земјава. Во 2004 година извозот …

Олеснет визен режим и за камионџиите

28-03-2006

Прет­став­ни­ци на Асоцијацијата на камионски транспортери “Ма­кам­транс” ќе побара ист визен режим за сите професионални транс­пор­те­ри на средбата со дипломатските …

Нема ново поскапување на парното

28-03-2006

Пар­но­то греење нема да поскапи повторно иако второстепената Собраниска ко­ми­си­ја побара цената на топлинската енергија да се зголеми за 23,5 …

Лекарства ни за лек

27-03-2006

Во државните аптеки нема лекарства на рецепти ни за лек, им се пожалија вче­ра пензионерите на министерот за здравство Владо …