Се пушат цигари по стари цени

03-04-2006

Цигарите во малопродажбата се уште се продаваат по стари цени иако беше најавено дека од први април ќе поскапат за …

Акциите преку берза или на тендер

31-03-2006

Вла­ди­на­та комисија за приватизација до крајот на април ќе го дефинира мо­де­лот по кој ќе се продаваат државните акции во …

Нов закон за банки по европски терк

29-03-2006

Ми­ни­стерс­тво­то за финансии и монетарните власти кројат нов закон за бан­ки според европските директиви по препорака на Меѓународниот монетарен фонд …

Шивачките биле необразовани

29-03-2006

Ма­ке­до­ни­ја нема стратегија за развој на текстилната индустрија иако таа е нај­го­ле­ма индустриска гранка во земјава. Во 2004 година извозот …