Многу имиња за една концесија

17-01-2005

Со информацијата дека по предлог на Министерството за транспорт и врски Владата ќе донесе одлука за распишување тендер за избор …