ПОМАЛАТА ИНФЛАЦИЈА ГО ИСТЕНЧИ БУЏЕТОТ

14-09-2004

Поради пониската стапка на инфлација од проектираната, како и поради намалените царински произлезени од понискиот курс на доларот од пресметковниот, …

ХРАНАТА СЕ КОНТРОЛИРА ПО СТАРО

09-09-2004

Место нови, современи, усогласени со европските стандарди, во земјава се применуваат стари и амортизирани прописи од областа на безбедноста на …