Вработените во РТС стапија во штрајк

01-06-2023

Штрајкот почна бидејќи раководството на РТС не одговори во дадениот рок на барањата за подобрување на материјалната и социјалната положба …