Ангел Димитров, шеф на бугарскиот тим за заедничка историја со Македонија

Партизанските единици и народната војска на Македонија во Втората светска војна броеле едвај 1.000 до 1.500 души

Најнови вести

Коментари