Берн – Швајцарската влада се подготвува за можен недостиг на гас и подготви план во случај да нема доволно гас за покривање на потребите.

Доколку не се доволни апелите за штедење и преминување на нафтени постројки, според владиниот план, потрошувачката на гас ќе се рационализира.

Во првата фаза, домаќинствата и социјалните служби би добивале гас без ограничувања.

Сепак, другите потрошувачи ќе се соочат со однапред одредени контингенти за гас.

Швајцарија нема сопствени складишта за гас и е целосно зависна од увоз.

До три четвртини од испораките на гас доаѓаат од Германија, така што Швајцарија би била автоматски погодена во случај на недостиг на гас во Германија.