-Големата анализа опфаќа повеќе параметри, како вкупни приходи, број на вработени, продуктивност, плати, уплати во Буџетот, нето приходи, и поврат на инвестиции. Анализата, меѓу другото, покажува дали државата и инвеститорите имаат бенефит од вложување во зоните, кои се научените лекции и кои се идните правци за новата македонска развојна економија, велат од ТИРЗ.