Николовски: Поддршката од ЕУ и од донаторската заедница е од големо значење за идните политики во земјоделскиот сектор

Денеска во Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство се одржа состанок на Секторската работна група за земјоделство и рурален развој, на која беа поканети и претставници од Делегацијата на Европската унија, претстваници од странските донатори и невладиниот сектор.

Како што информираат од министерството, на состанокот се разговарало за главните перспективи и предизвици, како и за идните политики за развој на земјоделството и руралниот развој.

Министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство, Љупчо Николовски, ги презентирал клучните перспективи на политиките во земјоделството, во делот на храна и ветеринарство и фитосанитарните политики во Република Македонија. Посочил дека силно верува во зајакнувањето на перспективите на соработка со сите релевантни учесници во земјата, и меѓународните и регионалните организации, со цел подобрување на земјоделството и руралниот развој.

„За развој на земјоделскиот сектор, многу е важно, пред сè, да постои сеопфатен механизам за соработка. Со заедничка работа, ќе бидеме во можност поинтензивно да се фокусираме на проблемите во земјоделството и руралниот развој, да ги идентификуваме заедничките потреби и интереси и да делуваме на нашите потреби за надградба на капацитите. Целта на македонската Влада е да се фокусира на зголемувањето на конкурентноста во земјоделското производство и одржливиот развој на руралните средини. Земјоделството и руралниот развој се еден од клучните приоритети на Владата на Република Македонија, а унапредувањето на овој сектор бара вклучување на огромни напори, посветеност и заложби. Во спроведувањето на овие наши цели, е важна поддршката од Европската унија и од донаторската заедница“, посочил министерот.

Со цел да се обезбеди целосна интегрираност на националните политики на Владата и користењето на странската помош од донатори и кредитори во Република Македонија, со одлука на Владата е формирана Секторката работна група за земјоделство и рурален развој. Таа работи на имплементација на задачи на експертско ниво поврзани со формулирање и имплементација на секторските политики на национално ниво, вклучувајќи ги тука, генерално, сите оние релевантни фактори за интеграција во Европската унија како помошта од донаторите и посебно, ИПА програмата на Европската унија.

Раководителот на Секторот за соработка во Делегацијата на Европската Унија, Никола Бертолини, ја презентирал улогата на секторскиот пристап, работната агенда на оваа секторска работна група за земјоделство и рурален развој и приоритетите. Истакнал дека е потребно да се видат промените и резултатите во системот и дека тие треба да бидат дел од овој процес, кој треба да биде пред сè, демократски.

„Потребна е институционална поддршка, а граѓанскиот сектор треба да биде составен дел од овој процес. Има пет елементи од работата на ова група. Како прво, донаторите не би можеле сами да се искоординираат, потребно е да се одржуваат редовни состаноци, да се сподели агендата, да се разговара за прогресот и да бидат дел од секторската работна група. Потребно е да се идентификува програмата за ИПА 2019, да се одржуваат редовни состаноци, на месец или два, затоа што само со заедничка поддршка и работа може да постои прогрес. Потребно е да се одржуваат чести подсекторски состаноци, на кои ќе присуствуваат институциите, донаторите, агенциите , граѓанскиот сектор“, посочил Бертолини.

извор: Makfax

Поврзани

Најнови вести

Коментари