Работниците од Босна и Херцеговина, Србија, Косово и Северна Македонија со години беа најголемн број во однос на вработувањето на странски работници во Хрватска, главно по тој редослед, а петтото место обично беше резервирано за работници од Албанија или понекогаш за работници од Украина.

Но, оваа година на тоа петто место, според бројот на издадени дозволи за работа, се – Непалците.

Според податоците што „Нови лист“ ги доби од Министерството за внатрешни работи (МУП), до 1 септември годинава на државјани на Непал им се издадени 2.388 дозволи за работа и престој.

Односно, секој 22 -ри странец бил од Непал. Во 2019 година, имаше вкупно 480 Непалци – бројот е скоро четирикратно зголемен.

Бројките се споредливи бидејќи до почетокот на септември оваа година, Министерството за внатрешни работи издаде речиси ист број дозволи за работа и престој на државјани од трети земји како во 2019 година.