Според податоците на ПИОМ, во март месец забележан е пораст за нови 5 пензионери споредбено со февруари и сега 1.327 пензионери во земјава се водат како пензионери со највисоки пензии, а распонот на нивните месечни примања по основ на пензија е од 43.000 до 57.304 денари во зависност од годината кога го стекнале правото.

Најголем дел или 897 се со пензија од 41.739 денари., додека 275 пензионери со пензија над 52.455 денари до 54.335 денари.

Останатите 12 пензионери го земале највисокиот износ од 57.304 денари.