Девизните резерви на крајот на јануари годинава изнесувале 3.775,6 милиони евра, соопшти Народна банка.

Најголем дел од девизните резерви се пласирани во хартии од вредност (75,2%), по што следуваат валутите и депозитите (14,4%) и монетарното злато (10,3%)