Трговијата со деца во Западен Балкан се зголеми за време на пандемијата, а новите законски решенија и практични мерки не помогнаа во борбата против овој феномен, предупреди во средата конференцијата ко-организирана од ЕУ и Советот на Европа.

– Пандемијата на Ковид-19 ги ​​направи децата уште поранливи во трговијата со луѓе, како резултат на растечката економска несигурност, невработеноста и ограничувањата на движењето – рече првиот ден од дводневната регионална конференција „Заедничко делување за да се соочиме со кризата: Заштита на децата од трговија и експлоатација на Западен Балкан“ во Сараево, која обедини повеќе од 130 учесници од регионот.

Беше истакнато дека трговијата со деца во регионот на Западен Балкан продолжува да расте и покрај бројните законски и практични мерки преземени во текот на годините.

Заменик-раководителот на Одделот за организиран криминал и политика на дрога од Европската комисија истакна дека спречувањето и сузбивањето на трговијата со деца е еден од приоритетите на Европската комисија.

– Илјадници поединци се жртви на трговија со луѓе годишно, а пандемијата дополнително го зголеми ризикот од виктимизација и експлоатација. И покрај сите наши напори, сè уште има значителни недостатоци “, рече таа.

Таа рече дека Европската комисија усвои нова стратегија за борба против трговијата со луѓе со која се утврдува широк спектар на активности за да се осигури дека сторителите ќе бидат изведени пред лицето на правдата и дека жртвите ќе ја добијат потребната заштита и поддршка.

На конференцијата се вели дека децата од Западен Балкан се тргува во различни области од сексуална експлоатација, вклучувајќи производство и дистрибуција на материјал за сексуална злоупотреба на деца, присилен брак, експлоатација, присилно питачење до присилно вклучување во криминални активности.

Петја Несторова, извршен секретар на Конвенцијата на Советот на Европа за акција против трговија со луѓе, рече дека мерките за борба против трговијата со луѓе треба да бидат „интегрирани во општиот систем за заштита на децата, обединувајќи ги социјалните, здравствените и образовните услуги“.