Во Подгорица денес е склучено прво истополово животно партнерсто помеѓу државјанки на Црна Гора и БиХ, соопштено е од главнот град.

Матичари од Секретарјатот на локалната самоуправа партнерките ги запознале со правилата и обврските, согласно на одредбите од Законот за партнерство на лица од ист пол, откога партнерките дале согласност за склопување брак, се наведува во соопштението.

Подгорица им честитала на партнерките на склученото животно партнерство, со порака дека слободата е апсолутна категорија и секој човек, без исклучок, треба да ужива еднакви права и да живее свој живот во склад со слични определби“, се заклучува во соопштението.