До корисничкото име и лозинката дошле во мај минатата година, а управата дознала дека поминала една година и дека двајцата деветтоодделенци ги смениле завршните оценки и сега се веќе прва година средно.

Затоа за настанот биле известени МОЛ и Министерството за образование, а криминалистичката полиција се уште го истражува случајот. Во меѓувреме, оценките што ги промениле учениците во текот на оваа учебна година веќе се исправени, а поведена е и дисциплинска постапка.

„Кога го подготвувавме полугодишниот извештај за оценките за учениците, еден од наставниците сфати дека оценката на еден ученик не е онаа што му ја дал“, објаснува тој. Затоа, наставникот ја проверил историјата на оценки и открил дека оценката била променета преку профил на неговиот колега. Во понеделникот за инцидентот го известил помошникот директор.

Програмата Лополис, која се користи во училиштето за водење дневник, ја проверувале и директорот и помошникот, па виделе дека и на друг ученик му биле сменети оценките. Бидејќи и помошникот директор Примож Бевц е ИТ експерт, тој го блокирал пристапот на наставниците и ги известил надлежните служби.

„Веднаш им беше јасно дека им влеговме во трага. Не криеја. Веднаш кажаа што направиле“, изјави директорката.

Како што истакна таа, фалсификувањето оценки е тежок прекршок и кривично дело, па за тоа ја известиле полицијата. Двајца припадници на криминалистичката полиција го посетиле училиштето и ги информирале учениците и родителите за последиците од делото.

Во текот на оваа учебна година тие интервенирале во дневникот за четворица ученици од деветто одделение. Двајца ученици ги промениле оценка по еден предмет, еден ученик сменил оценка по четири предмети, а еден ученик сменил оценка по шест предмети.

Како што додаде директорката, тие биле многу вешти во тоа, бидејќи менувале оценки за само една, на пример од двојка на тројка или едноставно ја избришале негативната оценка.

Учениците признале и дека интервенциите во дневникот се случувале на крајот на учебната година. Според извадокот од Лополис, првата интервенција била извршена на 26 мај.

Директорката веднаш по приемот на апликацијата за сите случувања ги известила општина Љубљана и Министерството за образование. Според неа, разговорот со нив ќе се одржи следната недела. „Посебно што се однесува до учениците кои денес веќе влегуваат во прва година средно образование“, објасни таа.

Таа појасни дека училиштето има и правилник за употреба на ИКТ каде што јасно е наведено дека наставникот е должен и одговорен да води сметка за лозинките, корисничките имиња и заштитата на личните податоци.