Сите млади машки лица родени помеѓу 1 јануари и 31 декември 2004 година добиле општа покана да се пријават во воената евиденција на Србија.

Поканата важи и за постарите лица кои поради некоја причина не се пријавиле.

Дали ова значи дека Србија го враќа воениот рок?

Оваа година младите мажи кои ќе станат полнолетни во текот на годината најмногу размислуваат за војска и воен чин.

Потполковник Зоран Филиповиќ вели дека ова е редовна процедура.

„Воведувањето во воената евиденција е во тек и трае до крајот на февруари тековната година. Потоа за лицата кои не се запишани во евиденцијата ќе има индивидуален повик и истиот ќе се реализира во април и понатаму во текот на годината, обврска пропишана со закон не значи повикување на воен рок“, рече тој.

Инаку, воведувањето во воената евиденција е дефинирано со Законот за воена, трудова и материјална облигациска обврска.

Младите мажи кои живеат во странство можат да се пријават во дипломатско-конзуларното претставништво на Република Србија во земјата каде што живеат.

Министерството за одбрана денеска ги повика сите заинтересирани млади и девојки родени од 1 јануари 1992 година до 31 декември 2003 година да се пријават за доброволно служење воен рок со оружје. Како што беше најавено, барањето за доброволно служење воен рок и воена обука за резервни офицери може да се поднесе во сите подружници на Поштата Србија, на порталот е-Влада како и во центрите на Министерството за одбрана – поранешни воени ресори. .

Покрај поедноставената процедура за аплицирање, се очекува идните војници да добиваат месечен хонорар во износ од околу 38.000 динари, како и можност веднаш по завршувањето на воениот рок да станат професионални припадници на Војската на Србија.

Заинтересираните кандидати може да добијат детални информации за условите и постапката за пријавување за доброволно служење воен рок со оружје во Армијата на Србија во 2022 година во центрите на Министерството за одбрана во нивните општини и на веб-страницата на Министерството за одбрана.