Во Бугарија живеат 6,5 милиони луѓе, за десет години населението се намалило за речиси милион.

Во 1992 година, 24% од населението биле на возраст под 17 години, а 14% биле постари лица на возраст над 65 години. Сега, во 2021 година, ситуацијат е спротивна…

Иако до март нема да има официјални податоци од пописот 2021-ва, официјални податоци за населението и за станбениот фонд, во оваа фаза покажуваат дека во Бугарија живеат 6.520.314 лица.

Во Софија живеат 1,5 милиони луѓе, а во најмалата област – Видин има 74.000 жители. Во периодот 2011 до 2021 година, е забележано е најголемо намалување на популацијата – 840.000 луѓе или 11,5%.

Најголем дел од ова губење на популацијата – 53%, се должи на негативните демографски движења – поголема смртност, помал наталитет.

Остатокот се должи на надворешната миграција – трендот повеќе луѓе кои ја напуштаат земјата и кои не се враќаат.