Министерството за надворешни работи и дијаспора треба да ги спроведе сите процедури за зачленување согласно легислативата што е во сила.

Во Советот на Европа членуваат 46 држави и за прием на нова членка потребни се гласовите на две третини од нив.

Како што јавуваат медиумите во Приштина, надежите на косовските власти за прием во организацијата пораснаа по исклучувањето на Русија од неа.