Вчера, општинскиот суд во Вараждин јавно ја објави содржината на неправосилната пресуда донесена на почетокот на април 2021 година, со која се казнува 40-годишен маж од Вараждин за кршење на Законот за сузбивање на злоупотреба на дрога, поради натпис на маичка.

Како што е наведено во Пресудата, Обвинетиот е „виновен“ за носење маица на 22 декември 2019 година околу 00,10 часот во Подевчево, паркинг, на кој била истакната, односно на која е отпечатена слика од лисјата на дрогата “ марихуана “, а на тој начин обвинетиот ја промовирал, рекламирал и презентирал дрогата марихуана”.

На овој начин тој го прекршил членот 4 од Законот за сузбивање на злоупотреба на дрога, кој гласи: „Забранет е секој облик на на промоција и рекламирање дрога и нови психоактивни супстанци, производство, поседување, употреба и трговија со дрога и нови психоактивни супстанции, со цртање или на кој било друг начин “.

Судија на судот во Вараждин одлучил да го казни обвинетиот во износ од 300 куни, а тој мора да плати и 100 куни за судски трошоци.

Во пресудата понатаму се вели дека по конечноста на оваа пресуда, „црната маица со качулка со големина S со истакнати знаци на марихуана ќе биде уништена“.