Комитетот за превеција од тортури при Советот на Европа ја повикал Хрватска да преземе сериозни мерки и да го истраже злоставувањето на миранти од страна на хрватската полиција.

Во извештајот се наведува дека претставници на Комитетот биле ад-хок во посета на Хрватска од 10. до 14. август 2020, година посебно по должина на граничното подрачје со БиХ, за да го испитаат однесувањето на хрватската полиција, правната гаранција достапна за мигрантите, како и ефикасноста на надзорниот механизам и одговорност во случај на злоупотреба на полициските овластувања.

Во документираните сведочења, објавени во извештајот ЦПТ, се наведува дека мигрантите биле подвргнати на малтретирање од страна на хрватските полицајци, од ударање со пендраци до клоцање и шамарење, јавува Танјуг.
Неколку изјави од мигранти зборуваат дека биле присилни да одат боси низ шума до границата со БиХ каде фрлале “врзани мигрантите во реката Корана“ која ја дели Хрватска од Бих.

Некои мигранти изјавиле дека во БиХ ги враќале “само во долен веш или голи“, како и тоа дека во нивниот правец биле испукани куршуми од оруѓје.

Наодите на ЦРТ јасно покажуваат дека не постојат ефикасни механизми на одговорност за идентификација на сторителите на злоставувањата нити постојат докази во Управата на хрватската полиција документи на ваквите операции.

Исто така се укажува на тоа дека претставниците на Советот на Европа имале тешкотии во соработка со хрватските надлежни органи, каде што доставени им се нецелосни информации, а биле спречувани од страна на полициските службеници во пристап на документација која била неопходна на делегацијата во подготовка на извештај .