Објавени се резултатите од истражувањето на „Промоција плус“ за РТЛ за тоа колку Хрватите се задоволни од нивниот деловен живот и што мислат дека е важно за успех.

52,4 отсто од испитаниците се целосно или претежно задоволни од својата работа, 23 отсто од нив се незадоволни, а речиси исто толку не се ниту задоволни ниту незадоволни.

Кај задоволните со работа, малку повеќе се мажи (56,7 проценти) отколку жени (51,5 проценти).

Задоволството расте со нивото на образование. Во 35,3 отсто од случаите најмалку образованите се задоволни од својата работа, а кај високообразованите 60 отсто.

Според истражувањето, најзадоволни од својата работа живеат во северниот јадрански регион (Истра и хрватското приморје; 60,8 отсто) и во северна Хрватска (58,8 отсто), а најмалку задоволни се Далматинците (50,2 отсто). Помладите вработени и оние со помало работно искуство имаат поголема веројатност да бараат нова работа.

Луѓето мислат дека е поважно да се биде во партија отколку да се биде добро образован

Повеќе од половина од хрватските граѓани (52,8 проценти) сметаат дека за успех во животот е поважно да се биде во политичка партија отколку да се биде добро образован.

Овој став е почест кај мажите (56 проценти) отколку кај жените (49,8 проценти).

Таков став почесто имаат позрелите возрасни групи и оние со средно и пониско образование, а повеќето доаѓаат од големите урбани центри, најчесто живеат во Далмација, Славонија и централна и планинска Хрватска.

Високи 58,7 отсто од хрватските граѓани сметаат дека покрај членството во политичка партија, неопходна е и поврзаност за успех и добра работа.

Според ова, не постои значајна разлика меѓу мажите и жените, додека овој став е најзастапен кај возрасните возрасни групи (40-60 години) и кај пониските и средните образовани.

Истражувањето е спроведено од 23 мај до 15 јуни на примерок од 1.054 испитаници низ целата земја.

Извор: Индекс.хр

Фото: Индекс