Европо подготви се! Од Косово доаѓаат еден милион Албанци

Во овој момент визната либеризација на Косово е погубна, не толку за Европа, бидејќи еден милион жители  на 400 милини...

Во овој момен без создавање клима за подобра иднина, визната либеризација за Косово е опасна, а не награда. А Европа биде "спокојна".

Визната либеризација која приштинските власти со нетрпение ја очекуваат може да да ги поплави со број на жители од албанска националност, кои по пописот од 2011 година на Косово ги има 1.739.825

Неџмедин Спахију, политиколог од Косово, вели дека таму владее масовна депресија бидејќи власта не успеала да го подигне стандардот.

"Во случај луѓето од Косово ќе дојдат во ситуација да можат без визи да одата надвор, мислам дека милион луѓе ќе го напуштат Косово. И европските институции за тоа мора да водат сметка и да не дозволат визна либеризација да направат од Косово некоја катастрофа", вели соговорникот.

Спрема податоците кои се пред помалку од две години издадени од косовската Агенциј за статистија, невработеноста на Косово изнесувала 64,8 отсто меѓу работно способни жители земајќи во обзир старосната граница од 15-64 години, од кои невработени повеќе од 65 отсто се млади.
Односно поради тоа, соговорникот вели визната либерализација треба да се случи во момет кога на Косово ќе постои нада за подобра иднина.

Косово е најсиромашна земја, и тоа е факт. Секако луѓето не се без леб и не умираат од глад, може да се преживее но не и да се живее. Она што на луѓето им недостасува не е леб и облека, туку надеж. Оние кои заминале после војната, тие никогаш не се враќаат во Косово", објаснува Спахију.
"Во овој момент без создавање клима за подобра иднина, визната либеризација на Косово е погубна. Не толку за Европа, бидејќи еден милион жители на 400 милиони нема да прави голема разлика", вели Спахију.

Просечната плата на Косово изнесува 450 евра , податоци од Завод за статистика, но ова се однесува само на вработени во јавниот сектор, податоци за оние кои работата во приватниот сектор нема. Најмалата плата на Косово изнесува 170 евра, а просечната потрошувачка за четирилчено семејство за најосновни потреби иснесува 300 евра.

Со обзир на тоа дека голем број на Албанци од Косово се на привремена работа во странство, нормално е дека и тој приход најмногу се слева во буџето на Косово, а по последните податци, семејства кои имаат роднини во светот, секоја година праќаат на Косово повеќе од пола милијарда евра.

 

Поврзани

Најнови вести

Коментари