Компаниите од приватниот сектор во Србија, кои доброволно ја прифаќаат кирилицата како своја официјална азбука, наскоро можат да сметаат на одредени даночни олеснувања.

Ова ќе биде овозможено со Законот за употреба на српскиот јазик во јавниот живот и зачувување на кирилицата, кој беше усвоен од Собранието на Србија на 15 септември.

Овој закон, кој ја регулира употребата на српскиот јазик во јавниот живот и мерки за заштита и зачувување на кирилицата како мајчина азбука, стапува на сила денеска, а неговата примена започнува по шест месеци, поточно на 24 март следната година.

Законот не прецизира кои и колку олеснувања можат да очекуваат бизнисмените, но се предвидува тие да можат да се воведат само со даночните закони.

Како што е наведено во членот 5 од овој закон, „воведување даночни и други административни олеснувања за економски и други субјекти кои одлучуваат да ја користат кирилската азбука во нивниот бизнис, односно во извршувањето на своите активности, што вклучува употреба на кирилица во електронските медиуми и при издавање печатена јавност ќе се обезбедат од републиката, провинциските и даночните прописи на локалните самоуправи, во согласност со посебните закони“.

За кого е задолжителен

Законот за употреба на српскиот јазик во јавниот живот и зачувување на кирилицата е обврзувачки за сите државни органи, институции, јавни претпријатија, агенции и други кои се претежно финансирани од буџетот.

Во пракса, ова значи дека секој може индивидуално да го примени со што ќе ја стимулира примената на законот, поточно општините можат да ја намалат комуналната такса за истакнување на компанијата доколку името е прикажано на кирилица, додека на државно ниво може да има намалување на даноци и придонеси.

Казни од 15.000 до 500.000 динари

Министерството за култура и информации врши надзор над спроведувањето на одредбите од овој закон, а за прекршување се предвидени парични казни од 15.000 до 500.000 динари за правни лица.