Хрватскиот тим на научници ги објави, во соработка со италијанските колеги, најновите резултати од истражувањето кои ги покажуваат невидено покачување на соленоста на Јадранското Море, објави Институтот Руѓер Бошковиќ.

Во студијата се наведува дека за време на летото и есента 2017 година во јужниот дел на Јадранското море мало исклучително високи вредности на површинската соленост (вредности на соленоста е над 39 поттнати).

Ова е прв пат толку високи вредности да се евидентираат во Јадранското Море, и се забележани на површината и длабочина од триесет метри. Инаку, овој феномен е нов во Јадранското море но е чест кога е потопло во Левант, влезот во Јадранското море, каде што е најсолената морска вода во Медитеранот.

За време на истражувањето научниците анализираа бројни достапни податоци. Анализата вклучува мерење на податоци со мултипараметриски сонди од бродови, автономни вертикални подови (т.н. арго подови), далечински контролирани океанографски подморници, сателити кои го мерат нивото на морето, како и податоците добиени од океанографската Опсерваторија на Медитеранот кој асимилира сателитски и други мерења и обезбедува највисок квалитет на тридимензионални океанографски полиња.

Анализата спроведена од овој тим на научници ги објасни причините за појавата на вода како висока соленост.

Појавата беше предизвикан од зголемениот проток на вода со висока соленост од Левант во Јонското Море, велат експетрите.

Самите процеси се одвиваат на временски скали од неколку дена до десет години и вклучуваат четири клучни феномени. Вториот процес е предизвикан од недостаток на врнежи во пошироката област на Јадранот.

Третиот процес се однесува на  енергијата на сонцето на површината на морето за време на летото и почетокот на есента, кога времето е потопло од просекот со слабо изразено вертикално мешање на нивото на морето и ширење на водата до многу топол површински слој и поладна централа и слој на дното.

Последниот, четвртиот процес вклучува испарување и загуба на вода од морската површина.

Три од четирите погоре процеси се последица на климатските промени.

Бидејќи животот во морето, планктонот над рибите до бактериите, зависат од температурата, соленоста и достапните хранливи материи, забележаните промени сигурно ќе имаат значително влијание врз животот во Јадранското Море.

Таквите ефекти веќе се претходно решени и документирани во неколку последни децении, на пример, влезот на нови видови риби, промени во односите и изобилството на бактериски заедници, исчезнувањето на видовите во постудените мориња.