Ѕ. Плавевски

Прв академски час на Европскиот универзитет РМ

Традиционално, новата академска година на Европскиот универзитет РМ, лидер во високото образование во државата, ќе започне со свечена манифестација, прв академски час на кој беа промовирани и новите магиситри и доктори по науки

15 септември 2017 - 13:14