МАКЕДОНСКИ ТЕЛЕКОМ

МахТВ за приклучок на пет телевизори

Македонски Телеком со нова понуда за корисниците на МахТВ која овозможува на оние кои имаат приклучок на оптика да користат пет медиа приемници и со секој од нив да поврзат посебен телевизор. Истовремено може да се гледаат различни ТВ-канали на четири од поврзаните телевизори. Месечниот надомест за секој дополнителен медиа приемник е 139 денари со ДДВ. За да ја користат новата бенефиција, корисниците треба да се јават на 122 или да се обратат во најблиската Телеком продавница. МахТВ корисниците, кои се со приклучок на бакарна мрежа, се уште ќе можат да приклучат најмногу два медиа приемници.

Поврзани

Најнови вести

Коментари